HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – BẮC KINH

Xuất phát: Hà Nội, Hải Phòng

7 Ngày 6 Đêm

01/01/2024

Còn chỗ

22,990,000

22.990.000 

HÀ NỘI – QUẢNG CHÂU – CHU HẢI – HÀ NỘI

Xuất phát: Hà Nội

4 Ngày 3 Đêm

18/01/2024

Còn chỗ

12,990,000

12.990.000 

HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – CHÂU TRANG CỔ TRẤN  – HÀ NỘI

Xuất phát: Hà Nội

5 Ngày 4 Đêm

28/12/2023

Còn chỗ

16,990,000

16.990.000 
0878682666