HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – CHÂU TRANG CỔ TRẤN – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – HÀ NỘI

Xuất phát: Hà Nội, Hải Phòng

5 Ngày 4 Đêm

28/12/2023

Còn chỗ

17,990,000

17.990.000 

HÀ NỘI – QUẢNG CHÂU – CHU HẢI – HÀ NỘI

Xuất phát: Hà Nội

4 Ngày 3 Đêm

18/01/2024

Còn chỗ

12,990,000

12.990.000 
0878682666