HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – CHÂU TRANG CỔ TRẤN – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – HÀ NỘI

Xuất phát: Hà Nội, Hải Phòng

5 Ngày 4 Đêm

28/12/2023

Còn chỗ

17,990,000

17.990.000 

HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – CHÂU TRANG CỔ TRẤN  – HÀ NỘI

Xuất phát: Hà Nội

5 Ngày 4 Đêm

28/12/2023

Còn chỗ

16,990,000

16.990.000 
0878682666