5N4Đ HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – VŨ LĂNG NGUYÊN

Xuất phát: Hà Nội, Hải Phòng

5 Ngày 4 Đêm

18/12/2023

Còn chỗ

9,500,000

9.500.000 

HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – VŨ LĂNG NGUYÊN – HÀ NỘI 

Xuất phát: Hà Nội, Hải Phòng

6 Ngày 5 Đêm

22/12/2023

Còn chỗ

10,990,000

10.990.000 
0878682666