Tour Nhật Bản

Giảm giá!

Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka hoa anh đào (về sáng)

Xuất phát: Hà Nội

6 ngày 5 đêm

24/03/2024

Còn 19 chỗ

38,900,000

36,900,000

36.900.000 
Giảm giá!

Tour Nhật Bản: OSAKA – KYOTO – PHÚ SỸ – TOKYO hoa anh đào 2024 (về sáng)

Xuất phát: Hà Nội

6 ngày 5 đêm

26/03/2024

Còn 20 chỗ

37,990,000

36,990,000

36.990.000 
Giảm giá!

Tour Nhật Bản: Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka mùa hoa anh đào sớm (về sáng)

Xuất phát: Hà Nội

6 ngày 5 đêm

01/03/2024

Còn 25 chỗ

32,990,000

30,990,000

30.990.000 
Giảm giá!

Osaka – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo

Xuất phát: Hà Nội

6 ngày 5 đêm

01/07/2023

Còn chỗ

33,490,000

32,490,000

32.490.000 
Giảm giá!

Tokyo – Phú Sĩ – Kyoto – Osaka

Xuất phát: Hà Nội

6 ngày 5 đêm

12/07/2023

Còn chỗ

33,490,000

32,490,000

32.490.000 
Giảm giá!

Yamanashi – Núi Phú Sỹ – Tokyo

Xuất phát: Hà Nội

5 ngày 4 đêm

06/07/2023

Còn chỗ

27,490,000

26,490,000

26.490.000 
Giảm giá!

Tokyo– Phú Sĩ – Kyoto – Osaka – Narita

Xuất phát: Hà Nội

6 ngày 5 đêm

17/10/2023

Còn chỗ

35,900,000

32,900,000

32.900.000 
0878682666