Tour Đài Loan

Giảm giá!

Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – Cao Hùng

Xuất phát: Hà Nội

5 ngày 4 đêm

24/06/2023

Còn chỗ

13,690,000

12,990,000

12.990.000 
Giảm giá!

Cao Hùng – Nam Đầu – Đài Trung – Đài Bắc

Xuất phát: Hà Nội

5 ngày 4 đêm

15/06/2023

Còn chỗ

13,690,000

12,990,000

12.990.000 
Giảm giá!

Đào Viên – Nam Đầu – Cao Hùng – Đài Bắc

Xuất phát: Hà Nội

5 ngày 4 đêm

15/06/2023

Còn chỗ

13,690,000

12,690,000

12.690.000 
Giảm giá!

Nam Đầu – Cao Hùng – Đào Viên – Đài Bắc

Xuất phát: Hà Nội

5 ngày 4 đêm

07/06/2023

Còn chỗ

10,990,000

9,990,000

9.990.000 
0878682666